Relaterede emner

BASWA Referencer

Akustikloft: Johs. Larsen Museet – Kerteminde

Akustikloft BASWA Classic – 150 kvadratmeter 2001

BASWA Referencer

Akustikloft: Hempel domicil – atrium

Akustikloft BASWA Base – 660 kvadratmeter 2013