Relaterede emner

BASWA Referencer

Akustikvægge: Den blå Planet – Kastrup

Akustikvægge BASWA Base – 1000 kvadratmeter 2013

BASWA Referencer

Akustikloft: Badeanstalten Spanien – Aarhus

Akustikloft BASWA Base – 800 kvadratmeter 2012